Page 43 - Athens-Attica_72ppi

This is a SEO version of Athens-Attica_72ppi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

86 Αθήνα - Αττική Athens - Attica 87

Journey to the Everlasting Destination

Ταξίδι στον αέναο προορισμό

Ο

ι ακτές της Αττικής, που σήμερα τις κοσμούν εξαιρετικά παραθαλάσσια ξενοδοχεία και οργανωμένες πλαζ, μικρά αγκυροβόλια και οργανωμένες μαρίνες, παλιοί και σύγχρο-νοι οικισμοί, μικροί φάροι και ξωκλήσια, ή τα εξοχικά σπίτια των Αθη-ναίων, έχουν, εάν τις προσέξει κανείς, έναν μοναδικό χαρακτήρα και αναρίθμητους όρμους, λιμάνια και λιμανάκια.

Το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο αυτού του τόπου έχει σχέση με τη δομή του, με τα «υλικά κατασκευής» του, τα πετρώματά του δηλαδή, που οι αιώνες, τα ρήγματα, η θάλασσα, τα κύματα, αλλά και οι άνθρω-ποι, διαμόρφωναν.

Ως και πετρώματα που δημιουργήθηκαν πριν από 10 έως 2 εκατ. χρόνια από σήμερα, υπάρχουν στην Αττική, ενώ τον λεγόμενο «νεοτε-κτονικό χάρτη» της περιοχής συνθέτουν πετρώματα «μεταμορφωμένα» (μάρμαρα και σχιστόλιθοι), «ιζηματογενή», πετρώματα που κάποτε ήταν θαλάσσια ή λιμναία, «νεογενή», κ.ά. Και παντού σχεδόν, κυριαρχεί ο ασβεστόλιθος, κρύβοντας μέσα του, πανέμορφες ζωντανές σπηλιές, με σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό υλικό μοναδικής αξίας, θησαυρό για τους λάτρεις της σπηλαιολογίας.

Σε γενικές γραμμές, η σημερινή μορφολογία, διατηρείται απ’ τους προϊστορικούς χρόνους, ωστόσο υπήρξαν και σημαντικές αλλαγές: Για παράδειγμα, τα αρχαία χρόνια μόνο μια στενή λωρίδα γης ένωνε τον Πειραιά με τη στεριά (το λεγόμενο Αλίπεδο) γι’ αυτό άλλωστε πριν από τα χρόνια του Θεμιστοκλή -και για ευκολία- ως λιμάνι της Αθήνας χρησιμοποιήθηκε αρχικά το Φάληρο.

Ένα άλλο παράδειγμα, ακόμη πιο ενδιαφέρον, αφορά σε ένα μεγά-λο ρήγμα που πριν από χιλιάδες χρόνια διέσχιζε τη βόρεια πλευρά του Λεκανοπεδίου μέχρι τον Υμηττό, χώριζε στα δύο την Αττική, εν καιρώ «ανασήκωσε» το νότιο τμήμα της -δημιουργώντας φυσικό εμπόδιο στη ροή των υδάτων- και σχημάτισε μεγάλες λίμνες στις σημερινές περιο-χές του Χαλανδρίου και των Αχαρνών.

Όταν το φυσικό εμπόδιο έπαψε να υπάρχει, τα νερά ανεμπόδιστα, κατευθύνθηκαν προς τον Σαρωνικό, αφού όμως πρώτα δημιούργησαν τον ποταμό Κηφισό και έδωσαν στην Αττική τη νέα της μορφή.

A

closer look at the coasts of Attica reveals their unique character as they form small bays and harbours. Luxury beach hotels; organized beaches; big organized and smaller marinas; older and modern settlements; lighthouses; small country churches and the Athenians’ summer residences; all scattered like jewels along the Attica coasts.

Attica’s relief map is closely related to the ground structure and its materials, i.e. the various rocks which were shaped by ages, geological faults, the sea, the waves and, of course, the people. In Attica, we find rocks as old as 2 to 10 million years. Attica’s neotectonic map is comprised of metamorphic rocks (marble, slate); sedimentary rocks that once were at the bed of the sea or a lake; neogene rocks and so on. Limestone is almost everywhere.

There are beautiful caves full of stalactites and stalagmites; real treasures to the eyes of a speleologist! Topography of Attica hasn’t changed much since the prehistoric period, though a few important changes took place in the meantime. During the ancient years, for instance, the port of Piraeus’ only connection to the mainland was a narrow strip of land, the so-called “Alipedon”.

That is why in the years before Themistocles’ rule, Faliron was used as Athens’ port. Another even more important example is the big geological fault which ran along the northern side of Athens to reach Mt. Hymettus, separating Attica into two halves. With time, the southern half has been elevated; thus, the waters flowing southwards to the sea met with a natural obstacle and formed big lakes covering the areas of modern Chalandri and Acharnes. Later on, the obstacle vanished; the waters flowed freely to the Saronicos Bay forming Kifissos River and Attica took its present shape.

Page 43 - Athens-Attica_72ppi

This is a SEO version of Athens-Attica_72ppi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »